[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]
Välkommen till Ullna Förskola!
Nu är vår nya fina förskola färdigbyggd. Lokalerna är på totalt 500 kvm fördelade på två plan och med förskolegård i anslutning till grönområdet mot Hägerneholm. Vi utökar nu verksamheten successivt med fler barn (totalt 70 barn) och pedagoger (12 st) under hösten. Här har vi nära till stora fina Hägerneholmsparken och utanför förskolan har vi vår egen förskolegård rustad med sandlåda och lekhus.
  
PLATS PÅ FÖRSKOLAN = PLATS PÅ SKOLAN!
Vi gör just nu ett intag av barn födda 2012 med inskolningsstart den 15 november. Detta platserbjudande riktar sig särskilt till er som vill säkra en plats till förskoleklass i Ullnaskolan till hösten 2018. Barnen lär känna sina kommande klasskamrater och vi ger dem bästa förberedelser inför skolstarten. Läs mer om Ullnaskolan på skolans webbplats. För dig som är intresserad av någon av dessa platser, ta omgående kontakt med förskolechef Anneli Jalonen på anneli.jalonen@ullnaforskola.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ullnaskolan startar i augusti 2018

Ullnaskolan är nu godkänd av Skolinspektionen för skolverksamhet F-6 med tillhörande fritidsverksamhet. Ullnaskolan är en fristående F-6 skola som planeras starta hösten 2018 i lokaler med närhet till Ullna Förskola och bostadsområdena Ullna Strand och Hägerneholm. Här tillbyggs och anpassas befintliga lokaler för ett nytt förskole- och skolområde i utkanten av Arninge med anslutning till grönområden och gångväg från intilliggande bostadsområden.

Vi som står bakom Ullnaskolan är grundare och ägare till Fredsborgskolan F-9 med totalt ca 550 elever i Österåkers kommun. Vi brinner för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxt med en skola nära hemmet. Vi sätter kunskap i fokus och håller hög kvalitet på undervisningen. 
Vi vill ge de boende i Ullna och Hägerneholm bästa förutsättningar för livet på hemmaplan!